Pretraživanje

petak, 4. januar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 18/18

petak, 4. januar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 21/18

petak, 4. januar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 99/18

četvrtak, 3. januar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 43/18

četvrtak, 3. januar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 69/18