Pretraživanje

utorak, 10. april 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 9/17, partija 3

utorak, 10. april 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 9/17, partije 7 i 9

utorak, 10. april 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 15/17, partija 9

utorak, 10. april 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/2018

četvrtak, 5. april 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 31/17