Pretraživanje

sreda, 10. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 8/19

ponedeljak, 8. april 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 18/19

ponedeljak, 8. april 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 9/19

ponedeljak, 8. april 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 43/18

ponedeljak, 8. april 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 1/19, partija 4