Pretraživanje

utorak, 26. jun 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 40/18

utorak, 26. jun 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 15/18

utorak, 26. jun 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku broj 2/18

utorak, 26. jun 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 18/18

utorak, 26. jun 2018.

Sekretarijat za saobraćaj

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku broj 5/17

utorak, 26. jun 2018.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za centralizovanu javnu nabavku 6/18

ponedeljak, 25. jun 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 30/17