Pretraživanje

petak, 24. jul 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 21/20

petak, 24. jul 2020.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 5/2020

petak, 24. jul 2020.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 6/20

petak, 24. jul 2020.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/20

četvrtak, 23. jul 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti broj 13/20

četvrtak, 23. jul 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 19/20

četvrtak, 23. jul 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 21/20