Pretraživanje

petak, 2. novembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 48/18

petak, 2. novembar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 12/18

petak, 2. novembar 2018.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku broj 1/18

četvrtak, 1. novembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 62/18

četvrtak, 1. novembar 2018.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 36/17

četvrtak, 1. novembar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 70/18