Pretraživanje

ponedeljak, 1. april 2019.

Sekretarijat za upravu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/19

petak, 29. mart 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 12/18, partije 3, 4 i 5

petak, 29. mart 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 32/18

petak, 29. mart 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 21/18

petak, 29. mart 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 24/19