Pretraživanje

četvrtak, 30. januar 2020.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10/19

četvrtak, 30. januar 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 35/19

sreda, 29. januar 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 3/19

sreda, 29. januar 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/19

sreda, 29. januar 2020.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 15/19

sreda, 29. januar 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 44/19

sreda, 29. januar 2020.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 23/19