Pretraživanje

sreda, 3. januar 2018.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 18/17

sreda, 3. januar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 75/17

sreda, 3. januar 2018.

Sekretarijat za finansije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 2/17

sreda, 3. januar 2018.

Sekretarijat za javni prevoz

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 4/17

petak, 29. decembar 2017.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 14/17, partije 1 i 2

petak, 29. decembar 2017.

Sekretarijat za komunalne i stambene poslove

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku 2/16