ЈКП „Инфостан технологије”

Данијелова 33
тел. 3954-240, факс 3976-357 (радним данима од 7.30 до 15.30)
www.infostan.rs
e-mail: infostan@infostan.rs

в.д. директора: Александар Кемивеш

ЕКСПОЗИТУРЕ НА ЦЕНТРАЛНИМ ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА:

Радно време свих филијала предузећа је 7:30-15:30 часова радним данима:

СЛУЖБЕ:

  • Служба принудне наплате, Данијелова 33, тел. 395-4416, 395-4406

ИСПОСТАВЕ У ОБОДНИМ ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА:

  • ЈКП "10. октобар", Барајево, Барјевска 1, тел. 8303-782, office@jkpbarajevo.co.rs​
  • ЈП "Сурчин", Војвођанска 73, тел. 8443-260, jpsurcininfostan@gmail.com​
  • ЈП "Сурчин", Добановци, Маршала Тита 2, 8467-006, 8467-021, 8467-022

Јавно комунално предузеће "Инфостан технологије" део је комуналног система Града Београда са превасходном делатношћу обједињене наплате комуналних услуга. Систем обједињене наплате (СОН) комуналних услуга у Београду успостављен је од 1. јануара 1977. Створен је са циљем економичне и рационалне обраде података и наплате комуналних накнада. ЈКП "Инфостан технологије" није надлежан за квалитет и обим комуналних услуга, као ни за висину накнаде која се плаћа. ЈКП "Инфостан технологије" искључиво обавља наплату накнаде за коришћење комуналних услуга кроз Систем обједињене наплате у Београду.
Данас ЈКП "Инфостан технологије" кроз СОН обрађује податке за више од 705.000 корисника у Граду Београду, на територији 10 централних градских општина (Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун и Звездара) и три ободне градске општине (Барајево, Сурчин и Младеновац.
ЈКП "Инфостан технологије" има више од 260 запослених лица, организованих у шест сектора и распоређених по општинским експозитурама и седишту предузећа. Надзорни одбор и директора "Инфостан технологије" именује Скупштина града Београда.
Скупштина града Београда је 7. децембра 2015. године донела Одлуку о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Инфостан". Пословно име предузећа промењено је из ЈКП "Инфостан" у ЈКП "Инфостан технологије". Завод за информатику и статистику престао је да постоји као организациона јединица у саставу Градске управе, а послови који су у њему обављани се обављају делом у осталим организационим јединицама Градске управе, а делом у ЈКП "Инфостан". Спајањем ЈКП „Инфостан“ са Заводом за информатику и статистику омогућено је боље управљање ИТ пословима у граду Београду и консолидација података.