ЈКП „Паркинг сервис”

ЈКП „Паркинг сервис”

ЈКП „Паркинг сервис” Београд 
Кнеза Вишеслава 27
www.parking-servis.co.rs 

Директор: Андрија Чупковић 

Кориснички сервис
е-mail адреса: info@parking-servis.co.rs
Пословнице:
Таковска 31
Милешевска 51
Милутина Миланковића 134г
(рад са странкама радним даном од 7 до 21, суботом од 7 до 14 часова)

Једно од најуспешнијих градских предузећа, основала је 1972. године Скупштина града Београда, као Дирекцију за јавне гараже и паркиралишта, како би се успешно решавали растући проблеми са паркирањем све већег броја возила на градским улицама.

Основна делатност ЈКП „Паркинг сервис” је управљање, коришћење и одржавање јавних паркиралишта и гаража, као и контрола и наплата паркирања у зонираним деловима Београда. У циљу бржег протока и ефикасније експлоатације капацитета, гараже и паркиралишта су опремљена најсавременијим аутоматским системима контроле уласка и изласка, као и наплате услуга. У улицама ужег и ширег центра Београда установљене су паркинг зоне у којима је паркирање временски ограничено, док је на ширем подручју града омогућено паркирање без временског ограничења. На СМС паркиралиштима се примењује исти начин контроле паркирања као и у зонираним подручјима Београда.

ЈКП „Паркинг сервис” пружа и услуге преноса возила, у сарадњи са Саобраћајном полицијом, Комуналном милицијом и Комуналном инспекцијом. Специјализованим дизалицама „Паркинг сервис” уклања непрописно паркирана, хаварисана и нерегистрована возила. Покретне дизалице,  тзв. „паук“, 24 сата дневно, сваког дана у години, налазе се у приправности за ванредне ситуације, као што су саобраћајне незгоде, елементарне непогоде,  ватрогасне и хитне медицинске интервенције. „Паркинг сервис“ активно учествује и у свим градским манифестацијама и прославама, обезбеђујући проходност улица, због  безбедности и комфора учесника и гостију Београда.

„Паркинг сервису” је поверена и логистичка организација пословања Међународног царинског терминала, где се корисницима на располагању налази све што је неопходно за брзо и ефикасно царињење роба. Јавна царинска и комерцијална складишта, царинске и консултантске услуге, пословни простор и паркинзи за путничка и теретна возила, налазе се у непосредној близини Коридора 10.