Претраживање

четвртак, 20. јануар 2022.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за управљање отпадом - оператер "Еко Сервис"

уторак, 18. јануар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу објекта конбиноване дечје установе на КП 3431/3 КО Врачар, Шуматовачка