Претраживање

петак, 15. новембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време

четвртак, 14. новембар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног Џорџа Вашингтона број 56

четвртак, 14. новембар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта КО Врачар

четвртак, 14. новембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење ЈКП „Градска чистоћа”