Претраживање

четвртак, 28. септембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу два стамбено пословна објекта са по две ламеле , Милана С. Минића

четвртак, 28. септембар 2023.

Служба за централизоване јавне набавке

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

уторак, 26. септембар 2023.

Градска управа града Београда

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

понедељак, 25. септембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде измена и допуна ПДР просторно културни-историјске целине Топчидер фаза 2, целина 7

понедељак, 25. септембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР за подручје између улица Браће Јерковић, Мирче Ацева, Сиве стене и Заплањске