Претраживање

уторак, 23. април 2024.

Градска управа града Београда

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

понедељак, 22. април 2024.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Отуђење непокретности у јавној својини града Београда у поступку јавног надметања

понедељак, 22. април 2024.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде ПДР између: Милешевске, Велимира Бате Живојиновића, КП 2532/3 и 2517 КО Врачар