Претраживање

петак, 22. јануар 2021.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/2020

петак, 22. јануар 2021.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/2020 - Партија 2

петак, 22. јануар 2021.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/2020 - Партија 3

петак, 22. јануар 2021.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 73/20

четвртак, 21. јануар 2021.

Секретаријат за информисање

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 6/19

четвртак, 21. јануар 2021.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 16/20

уторак, 19. јануар 2021.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 6/2020