Претраживање

петак, 10. јул 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 25/20

петак, 10. јул 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 29/20

петак, 10. јул 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 29/20

петак, 10. јул 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 28/20

петак, 10. јул 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 71/19

среда, 8. јул 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 28/20

среда, 8. јул 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 23/20, партија 1