Претраживање

уторак, 29. септембар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 7/20

уторак, 29. септембар 2020.

Секретаријат за информисање

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/20

петак, 25. септембар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење Секретаријат за комуналне и стамбене послове

петак, 25. септембар 2020.

Секретаријат за финансије

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/2020

четвртак, 24. септембар 2020.

Секретаријат за финансије

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3/2020

четвртак, 24. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 32/20