Претраживање

понедељак, 23. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 43/19

понедељак, 23. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 29/19

понедељак, 23. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закључењу уговора за јавну набавку број 3/19

понедељак, 23. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 53/19

понедељак, 23. септембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 35/19

понедељак, 23. септембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 21/19

понедељак, 23. септембар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 20/19