Претраживање

петак, 27. децембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 66/19

четвртак, 26. децембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 37/19