Претраживање

уторак, 12. јануар 2021.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 51/20

уторак, 12. јануар 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 2/20

уторак, 12. јануар 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 61/20

уторак, 12. јануар 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 69/20

понедељак, 11. јануар 2021.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 30/20

понедељак, 11. јануар 2021.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 27/20

понедељак, 11. јануар 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 49/20