Претраживање

петак, 11. септембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара, број 11/20

уторак, 25. август 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 2/20

петак, 21. август 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 1/20

четвртак, 20. август 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 14/20, партија 6

четвртак, 20. август 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму број 3/20

четвртак, 30. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 9/20

среда, 22. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/20