Претраживање

петак, 10. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 7/20

понедељак, 6. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 2/20

уторак, 30. јун 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 14/20 партије 1 и 3

уторак, 30. јун 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку 18/20

понедељак, 29. јун 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 18/20

петак, 26. јун 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 15/19, партија 8

петак, 19. јун 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 1/20