Služba za internu reviziju grada Beograda

Kraljice Marije 1/VI i 1/ XII
e-mail: interna.revizija@beograd.gov.rs

Jadranka Danilović, direktor, 715-7522
Rajko Cupać, zamenik direktora, 715-7035

Služba za internu reviziju grada Beograda osnovana je Odlukom o osnivanju Službe za internu reviziju grada Beograda kao posebna služba grada Beograda. Služba obavlja poslove iz delokruga propisanog zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru i Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije. Služba je funkcionalno i organizaciono nezavisna od delatnosti koju revidira, nije deo nijednog poslovnog procesa, odnosno organizacionog dela organizacije, a u svom radu je odgovorna neposredno gradonačelniku.

U Službi za internu reviziju grada Beograda su obrazovane sledeće unutrašnje organizacione jedinice:
1. Sektor za poslove interne revizije kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava grada Beograda
a) Odeljenje za poslove interne revizije kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava grada Beograda

2. Sektor za poslove interne revizije kod opština na teritoriji grada Beograda i korisnika javnih sredstava čiji je osnivač opština
a) Odeljenje za poslove interne revizije kod opština na teritoriji grada Beograda i korisnika javnih sredstava čiji je osnivač opština

3. Sektor za poslove interne revizije kod javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i društava kapitala osnovanih od strane grada Beograda
a) Odeljenje za poslove interne revizije kod javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i društava kapitala osnovanih od strane grada Beograda

4. Sektor za normativne, pravne i ekonomsko-finansijske poslove
a) Odeljenje za normativne, pravne i studijsko-analitičke poslove
b) Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove 

5. Sektor za ocenu kvaliteta aktivnosti interne revizije
a) Odeljenje za ocenu kvaliteta aktivnosti interne revizije

  
  Korisni linkovi