Poreske prijave

Pravilnik o obrascima prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (od 06.04.2024.god)

Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (od 06.04.2024.god.)

Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu (od 2023. godine)

PPI-1: Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu pravnih lica (od 2023. godine)

PPI-2: Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica (od 2023. godine)

PPI-1: Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu pravnih lica (od 2021. godine)

PPI-2: Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica (od 2021. godine)

Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu (od 2020. godine)

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica (od 2020. godine)

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu pravnih lica (od 2020. godine)

Pravilnik o obrascima prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (od 27.12.2019. godine)

Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica (od 2019. godine)

Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu pravnih lica (od 2019. godine)

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (od 2019. godine)

Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika

Obrazac prijave za utvrđivanje lokalne komunalne takse

Spisak osnovne dokumentacije za podnošenje prijave

  
  Korisni linkovi