Pretraživanje

petak, 18. oktobar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 20/19

petak, 18. oktobar 2019.

Sekretarijat za finansije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 3/2019

petak, 18. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 44/19

petak, 18. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 68/19

četvrtak, 17. oktobar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 53/19

četvrtak, 17. oktobar 2019.

Sekretarijat za zdravstvo

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 1/19

četvrtak, 17. oktobar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 29/19