Pretraživanje

petak, 22. januar 2021.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 2/2020

petak, 22. januar 2021.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 2/2020 - Partija 2

petak, 22. januar 2021.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 2/2020 - Partija 3

petak, 22. januar 2021.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 73/20

četvrtak, 21. januar 2021.

Sekretarijat za informisanje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 6/19

četvrtak, 21. januar 2021.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 16/20

utorak, 19. januar 2021.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 6/2020