Pretraživanje

ponedeljak, 25. maj 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 15/19, partija 9

petak, 22. maj 2020.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 33/18

petak, 22. maj 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 24/20

petak, 22. maj 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 7/20

petak, 22. maj 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 6/20

petak, 22. maj 2020.

Sekretarijat za saobraćaj

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 7/20