Pretraživanje

utorak, 10. decembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 13/19

utorak, 10. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 58/19

utorak, 10. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 81/19

utorak, 10. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 73/19

utorak, 10. decembar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 33/19

utorak, 10. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 60/19

utorak, 10. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku broj 56/19, partija 1