Pretraživanje

četvrtak, 24. jun 2021.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Javni poziv za javnu nabavku radova broj 16/21

četvrtak, 24. jun 2021.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Javni poziv za javnu nabavku radova broj 14/21

sreda, 28. april 2021.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Javni poziv za javnu nabavku radova broj 7/21

utorak, 27. april 2021.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Javni poziv za javnu nabavku broj 9/21