Pretraživanje

ponedeljak, 12. april 2021.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 5/20 - partija 1

petak, 9. april 2021.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Javni poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 8/21

četvrtak, 8. april 2021.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Javni poziv za javnu nabavku radova broj 10/21

četvrtak, 8. april 2021.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 13/20

četvrtak, 8. april 2021.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 13/20

petak, 2. april 2021.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Javni poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/21