Pretraživanje

petak, 26. februar 2021.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 52/20, partija 2

petak, 12. februar 2021.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, broj 50/20

ponedeljak, 9. novembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 29/20 - partija 3

četvrtak, 5. novembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku 61/20

četvrtak, 15. oktobar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 2/20

ponedeljak, 17. avgust 2020.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za javnu nabavku 2/20