Pretraživanje

petak, 8. novembar 2019.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 11/19

petak, 8. novembar 2019.

Sekretarijat za privredu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 4/2019

petak, 8. novembar 2019.

Sekretarijat za privredu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5/2019

četvrtak, 7. novembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 26/19

utorak, 5. novembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 24/19

ponedeljak, 4. novembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 18/19

petak, 1. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 60/19