Pretraživanje

utorak, 7. april 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 3/20

utorak, 7. april 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke broj 13/20

utorak, 7. april 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke broj 14/20

utorak, 7. april 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke broj 36/19

utorak, 7. april 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke broj 37/19

ponedeljak, 6. april 2020.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 7/20

ponedeljak, 6. april 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Prethodno obaveštenje - Hleb i hlebni proizvodi