Pretraživanje

petak, 11. oktobar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 47/19

četvrtak, 10. oktobar 2019.

Sekretarijat za javni prevoz

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 3/19

četvrtak, 10. oktobar 2019.

Sekretarijat za javni prevoz

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 5/19

sreda, 9. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 46/19

sreda, 9. oktobar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 16/19

sreda, 9. oktobar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 52/19

sreda, 9. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 37/19