Pretraživanje

petak, 3. jul 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 34/20

petak, 3. jul 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 66/19

petak, 3. jul 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 66/19

četvrtak, 2. jul 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 9/20

četvrtak, 2. jul 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/20

sreda, 1. jul 2020.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 36/19