Pretraživanje

četvrtak, 12. decembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 30/2019

četvrtak, 12. decembar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 32/19

četvrtak, 12. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 5/18, partija 2

sreda, 11. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 59/19

sreda, 11. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 65/19

sreda, 11. decembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 27/19

utorak, 10. decembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 13/19