Pretraživanje

sreda, 6. januar 2021.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku 60/20

sreda, 6. januar 2021.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 11/20 - za partije 1, 2 i 3

sreda, 6. januar 2021.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 4/20

sreda, 6. januar 2021.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 7/20

utorak, 5. januar 2021.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku 81/20

utorak, 5. januar 2021.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 26/20

utorak, 5. januar 2021.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 21/19