Pretraživanje

petak, 26. jun 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/20

četvrtak, 25. jun 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 8/20

četvrtak, 25. jun 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/20

četvrtak, 25. jun 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 29/20

četvrtak, 25. jun 2020.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku 5/20, partija 2

četvrtak, 25. jun 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 34/20