Pretraživanje

ponedeljak, 21. septembar 2020.

Sekretarijat za finansije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 2/2020

ponedeljak, 21. septembar 2020.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 2/2020

ponedeljak, 21. septembar 2020.

Sekretarijat za finansije

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 1/2020

ponedeljak, 21. septembar 2020.

Sekretarijat za informisanje

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/20

ponedeljak, 21. septembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 29/20

ponedeljak, 21. septembar 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 8/20

petak, 18. septembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 3/20