Pretraživanje

utorak, 24. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 86/19

utorak, 24. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o obustavi postupka javne nabavke broj 2/20

ponedeljak, 23. mart 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o obustavi postupka javne nabavke broj 36/19

ponedeljak, 23. mart 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o obustavi postupka javne nabavke broj 37/19

petak, 20. mart 2020.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 11/19

petak, 20. mart 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku broj 1/20

petak, 20. mart 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 17/19