Pretraživanje

petak, 26. jun 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 8/19

petak, 26. jun 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 15/20

petak, 26. jun 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/20

petak, 26. jun 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/20

četvrtak, 25. jun 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 8/20