Pretraživanje

utorak, 5. januar 2021.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku 81/20

utorak, 5. januar 2021.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 26/20

utorak, 5. januar 2021.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 21/19

ponedeljak, 4. januar 2021.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku broj 25/20

ponedeljak, 4. januar 2021.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Odluka o dodleli ugovora za javnunabavku 1/2020

petak, 1. januar 2021.

Sekretarijat za javni prevoz

Javni poziv za javnu nabavku broj 1/20

četvrtak, 31. decembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 57/20