Pretraživanje

petak, 18. septembar 2020.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 9/2020

petak, 18. septembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 36/20

četvrtak, 17. septembar 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 36/20

sreda, 16. septembar 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 26/20

sreda, 16. septembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 4/20

utorak, 15. septembar 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 2/20

utorak, 15. septembar 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 17/20