Pretraživanje

sreda, 1. april 2020.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/20

sreda, 1. april 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 2/20

sreda, 1. april 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 3/20

sreda, 1. april 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku 1/20

utorak, 31. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - javna nabavka broj 62/19

utorak, 31. mart 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku broj 6/20

ponedeljak, 30. mart 2020.

Sekretarijat za informisanje

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 1/20