Pretraživanje

sreda, 27. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 74/19

sreda, 27. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 52/19

sreda, 27. novembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 16/19

sreda, 27. novembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 53/2018

utorak, 26. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 69/19

utorak, 26. novembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 20/19

utorak, 26. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 34/19