Pretraživanje

ponedeljak, 14. decembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 81/20

četvrtak, 10. decembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 67/20

sreda, 9. decembar 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 27/20

sreda, 9. decembar 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/20

sreda, 9. decembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 51/20