среда, 25. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број број 18/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Одлуку о обустави поступка
за јавну набавку број број 18/20 – Набавка лиценци ради повећања капацитета чувања резервних копија

Одлука