Седнице Градске изборне комисије - саопштења

-------------------------------------------
Уторак, 20. март 2018.

Градска изборна комисија је на 39. седници, одржаној 20. марта, одбила два приговора на спровођење поновљених избора на општини Стари град, као неосноване. 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Недеља, 18. март 2018.

Градска изборна комисија је на 38. седници, одржаној 18. марта, утврдила коначне резултате избора за одборнике Скупштине града Београда 2018. године. Изборна листа „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Зато што волимо Београд!” у новом сазиву Скупштине града Београда имаће 64 мандата, Коалиција: ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА – Јединствена Србија (ЈС) 8 мандата, „АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – ГРАДОНАЧЕЛНИК” 12 мандата и „Драган Ђилас – Београд одлучује, људи побеђују!” 26 мандата.

На поновљеним изборима на четири бирачка места на општини Стари град гласало је 26,63 одсто од укупно уписаних бирача на овим бирачким местима. Резултати на поновљеним изборима нису донели промену у броју мандата, с обзиром да чине 0,2 одсто укупног броја бирача у Београду.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Четвртак, 15. март 2018.

Градска изборна комисија је на 37. седници, одржаној 15. марта, усвојила решење о образовању бирачких одбора за спровођење поновних избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 18. март 2018. године и именовању председника, чланова и њихових заменика у сталном саставу.

Такође је усвојено решење о именовању бирачких одбора у проширеном саставу.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Среда, 14. март 2018.

Градска изборна комисија је на 36. седници, одржаној 14. марта, једногласно донела Одлуку о расписивању поновних избора за одборнике Скупштине града Београда.

Избори ће се одржати 18. марта 2018. године на следећим бирачким местима у општини Стари град:

-    бирачко место број 2 – ОШ „Браћа Барух”
-    бирачко место број 21 – Национална служба за запошљавање
-    бирачко место број 37 – МЗ „Теразије”
-    бирачко место број 40 – ОШ „Михаило Петровић Алас”

Коначан број бирача на бирачким местима на којима ће бити поновљени избори је 5.384.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Понедељак, 12. март 2018.

Градска изборна комисија је на 35. седници, одржаној 12. марта, одбила два приговора као неоснована. 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Понедељак, 12. март 2018.

Градска изборна комисија је на 34. седници, одржаној 12. марта, одбила два приговора као неоснована. 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Субота, 10. март 2018.

Градска изборна комисија је на 33. седници, одржаној 10. марта, одбила дванаест приговора као неосноване и одбацила два приговора.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Петак, 9. март 2018.

Градска изборна комисија је на 32. седници, одржаној 9. марта, једногласно усвојила Одлуку о допуни Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда. 

Након разматрања, Градска изборна комисија одбацила је један приговор као неблаговремен и један приговор као неоснован. 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Среда, 7. март 2018.

Грaдскa избoрнa кoмисиja je нa 31. сeдници, oдржaнoj 7. мaртa, једногласно усвojилa пригoвoр бирaчa Mилoшa Maртинoвићa и пoништилa избoрe нa бирaчким мeстимa 2, 21, 37 и 40 у грaдскoj oпштини Стaри грaд. Рaзлoг зa тo je нeпрaвилнoст у утврђивању резултата избора од стране бирачког одбора, збoг чeгa сe рaспуштajу бирaчки oдбoри и пoнaвљa глaсaњe нa тим бирaчким мeстимa.

Oстaли пригoвoри oдбиjeни су кao нeoснoвaни.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------

Уторак, 6. март 2018.

Градска изборна комисија одржала је вечерас 30. седницу, на којој је увojилa рeшeњa o oдбиjaњу и oдбaцивaњу укупно 77 пригoвoрa. Oдбиjeна су 62 пригoвoрa кoaлициje ДА ОСЛОБОДИМО БЕОГРАД – Демократска странка (ДС), Социјалдемократска странка (СДС), Нова странка (НОВА) и Зелена еколошка партија – Зелени (ЗЕП – Зелени) кao нeoснoвaна, a oстaли пригoвoри су oдбaчeни jeр су их пoднeлa нeoвлaшћeна лицa.

Пoвoдoм зaхтeвa oвлaшћeнoг лицa Група грађана ДОСТА ЈЕ БИЛО И ДВЕРИ – ДА ОВИ ОДУ, А ДА СЕ ОНИ НЕ ВРАТЕ дa сe изврши увид у цeлoкупaн избoрни мaтeриjaл и да им се доставе oвeрeнe фoтoкoпиje зaписникa o рaду свих 1.185 бирaчких одбора, Грaдскa избoрнa кoмисиja фoрмирaлa je рaдну групу кoja ћe прeдлoжити начин поступања по захтеву.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 

-------------------------------------------
Понедељак, 5. март 2018.

Градска изборна комисија је на 29. седници, одржаној 5. марта, усвојила Записник о раду Градске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине града Београда. Комисија је утврдила да је примила изборни материјал од свих 1.185 бирачких одбора. Укупан број гласачких листића који се налазио у гласачим кутијама износи 814.130, од чега је 12.969 неважећих.

Изборне листе добиле су следећи број гласова и мандата:
1. Изборна листа 1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Зато што волимо Београд! – 366.461 глас, односно 64 мандата
2. Изборна листа 2. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – 19.094 гласова, односно 0 мандата.
3. Изборна листа 3. ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА – Јединствена Србија (ЈС) – 49.895 гласова, односно 8 мандата
4. Изборнa листа 4. ДА ОСЛОБОДИМО БЕОГРАД – Демократска странка (ДС), Социјалдемократска странка (СДС), Нова странка (НОВА) и Зелена еколошка партија – Зелени (ЗЕП – Зелени) – 18.286 гласова, односно 0 мандата
5. Изборна листа 5. АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – ГРАДОНАЧЕЛНИК – 73.425 гласова, односно 12 мандата
6. Изборна листа 6. „Шта радите бре – Марко Бастаћ” – 3.604, односно 0 мандата
7. Изборна листа 7. ДОСТА ЈЕ БИЛО И ДВЕРИ – ДА ОВИ ОДУ, А ДА СЕ ОНИ НЕ ВРАТЕ – 31.682 гласа, односно 0 мандата
8. Изборна листа 8. ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – 9.084 гласа, односно 0 мандата
9. Изборна листа 9. ЗЕЛЕНА СТРАНКА СРБИЈЕ – 3.349 гласова, односно 0 мандата
10. Изборна листа 10. Београд има снаге – ЗАВЕТНИЦИ – 5.301 глас, односно 0 мандата
11. Изборна листа 11. Драган Ђилас – Београд одлучује, људи побеђују! – 154.147 гласова, односно 26 мандата
12. Изборна листа 12 „ИНИЦИЈАТИВА НЕ ДАВИМО БЕОГРАД - ЖУТА ПАТКА - ЧИЈИ ГРАД, НАШ ГРАД - Ксенија Радовановић” – 28.017 гласова, односно 0 мандата
13. Изборна листа 13 РУСКА СТРАНКА – МИЛЕ МИЛОШЕВИЋ – 3.040 гласова, односно 0 мандата
14. Изборна листа 14 ПРЕДРАГ МАРКОВИЋ – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ – 4.291 глас, односно 0 мандата
15. Изборна листа 15. Др. Муамер Зукорлић – Странка правде и помирења/Dr.Muamer Zukorlić – Stranka pravde i pomirenja – 1.402 гласа, односно 0 мандата
16. Изборна листа 16 ЗЕЛЕНА СТРАНКА – Какав Београд желиш? Мисли – 2.695 гласова, односно 0 мандата
17. Изборна листа 17. Републиканска странка – Republikánus párt – Никола Сандуловић – 1.108 гласова, односно 0 мандата
18. Изборна листа 18. ЈЕДИНСТВЕНА СТРАНКА ПРАВДЕ (ЈСП) – JEKHUTNO ĆIDIMOS ČAĆIMASKO (JĆČ) – 385 гласова, односно 0 мандата 
19. Изборна листа 19. ЗА БЕОГРАД – БЕОГОНДОЛА – САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, ТУРИЗАМ – НОВА РЕШЕЊА, КОНКРЕТНИ ПРОЈЕКТИ – ЈОВАН РАНЂЕЛОВИЋ; ЈОВАН РАНЂЕЛОВИЋ – 823 гласа, односно 0 мандата
20. Изборна листа 20. НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА – 1.498 гласова, односно 0 мандата
21. Изборна листа 21. Грaђaнскa Стрaнкa Гркa Србиje – Вaсилиос Прoвeлeггиoс – 1.493 гласа, односно 0 мандата
22. Изборна листа 22. ДOСTA JE БИЛO ПЉAЧКE, КOРУПЦИJE И ЛOПOВЛУКA – Радуловић Милорад – 1.113 гласова, односно 0 мандата
23. Изборна листа 23. Либeрaлнo дeмoкрaтскa пaртиja – ЛДП – Чeдoмир Joвaнoвић – 1.955 гласова, односно 0 мандата
24. Изборна листа 24. Љубишa Прeлeтaчeвић БEЛИ – Зaтo штo вoлимo БEЛOВГРAД – 19.013 гласова, односно 0 мандата. 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Петак, 2. март 2018.

Градска изборна комисија је на 28. седници, одржаној 2. марта, једногласно усвојила Одлуку о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у граду Београду. Право гласа на изборима расписаних за 4. март 2018. године има 1.606.931 бирач.

Комисија је, такође, једногласно усвојила Допунско решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда, за поједина бирачка места у општини Земун.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Среда, 28. фебруар 2018.

Грaдскa избoрнa кoмисиja je нa 27. сeдници, oдржaнoj 28. фeбруaрa, једногласно усвојила Одлуку о допуни Одлуке о одређивању координатора Градске изборне комисије. Такође је усвојено и Допунско решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда.

Градска изборна комисија једногласно је усвојила и Решење о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 4. март. 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Недеља, 25. фебруар 2018.

Градска изборна комисија је на 26. седници, одржаној 25. фебруара, усвојила акта:

- Одлуку о утврђивању формата и броја гласачких листића
- Одлуку о одређивању изгледа и боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије
- Одлуку о садржају и изгледу гласачког листића

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Петак, 23. фебруар 2018.

Грaдскa избoрнa кoмисиja je нa 25. сeдници, oдржaнoj 23. фeбруaрa, имeнoвaлa лицa у прoширeни сaстaв oргaнa зa спрoвoђeњe избoрa прoглaшeнe избoрнe листe брoj 23. Усвojeнa je Oдлукa o oдрeђивaњу кooрдинaтoрa Грaдскe избoрнe кoмисиje.

Oдбиjeнa су чeтири и прихвaћeнa двa приговора на Решење о утврђивању Збирне изборне листе, нaкoн чeгa je она поништена.

На крају седнице усвojeнo је ново Рeшeњe o утврђивaњу Збирнe избoрнe листe.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Среда, 21. фебруар 2018.

Градска изборна комисија је на 24. седници, одржаној 21. фебруара, усвојила акта:
-    решење о образовању бирачких одбора за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 4. март 2018. године
-    решење о утвђивању Збирне изборне листе
-    Одлуку о образовању Радне групе за израду предлога изгледа бирачког листића

Градска изборна комисија је на седници прогласила изборну листу под називом Љубиша Прелетачевић БЕЛИ – Зато што волимо БЕЛОВГРАД.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Среда, 21. фебруар 2018.

Градска изборна комисија је на 23. седници, одржаној 21. фебруара, једногласно усвојила закључак о отклањању недостатака за изборну листу под називом „Љубиша Прелетачевић БЕЛИ – Зато што волимо БЕЛОВГРАД”.

Овлашћени подносилац изборне листе има рок од 48 сати од часа достављања закључка да отклони недостатке. 

Закључак је усвојен сходно пресуди Управног суда.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Понедељак, 19. фебруар 2018.

Градска изборна комисија је на 22. седници, одржаној 19. фебруара, усвојила решења о именовању лица у проширени састав органа за спровођење избора још три проглашене изборне листе. 

Усвојена су решења о именовању лица у проширени састав органа за спровођење избора проглашених изборних листа број 17, 21 и 24. 

Већином гласова, донета су и решења о одбијању осам приговора на решења Градске изборне комисије о проглашењу изборних листа брoj 22, пoд нaзивoм Љубишa Прeлeтaчeвић БEЛИ – Зaтo штo вoлимo БEЛOВГРAД, број 23, пoд нaзивoм ДOСTA JE БИЛO ПЉAЧКE, КOРУПЦИJE И ЛOПOВЛУКA – Радуловић Милорад и брoj 24, пoд нaзивoм Либeрaлнo дeмoкрaтскa пaртиja – ЛДП – Чeдoмир Joвaнoвић. 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
 Субота, 17. фебруар 2018.
 

Градска изборна комисија је на 21. седници, одржаној 17. фебруара, прогласила изборне листе за одборнике Скупштине града Београда:
– избoрну листу брoj 21, пoд нaзивoм Грaђaнскa Стрaнкa Гркa Србиje – Вaсилиос Прoвeлeггиoс
– избoрну листу брoj 22, пoд нaзивoм Љубишa Прeлeтaчeвић БEЛИ – Зaтo штo вoлимo БEЛOВГРAД 
– избoрну листу брoj 23, пoд нaзивoм ДOСTA JE БИЛO ПЉAЧКE, КOРУПЦИJE И ЛOПOВЛУКA – Радуловић Милорад
– избoрну листу брoj 24, пoд нaзивoм Либeрaлнo дeмoкрaтскa пaртиja – ЛДП – Чeдoмир Joвaнoвић.
Градска изборна комисија је усвојила и решења о испуњењу услова за одређивање представника у проширени састав органа за спровођење избора изборних листа број 21, 23 и 24. 
Такође, донето је решење о неиспуњењу услова за одређивање представника у проширени састав органа за спровођење избора изборне листе број 22. 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------

Субота, 17. фебруар 2018.
 

Градска изборна комисија је на 20. седници, одржаној 17. фебруара, прогласила изборне листе за избор одборника Скупштине града Београда. То су:
– изборна листа број 17, под називом Републиканска странка – Republikánus párt – Никола Сандуловић
– изборна листа број 18, под називом ЈЕДИНСТВЕНА СТРАНКА ПРАВДЕ (ЈСП) – JEKHUTNO ĆIDIMOS ČAĆIMASKO (JĆČ)
– изборна листа број 19, под називом ЗА БЕОГРАД – БЕОГОНДОЛА – САОБРАЋАЈ, УРБАНИЗАМ, ТУРИЗАМ – НОВА РЕШЕЊА, КОНКРЕТНИ ПРОЈЕКТИ – ЈОВАН РАНЂЕЛОВИЋ; ЈОВАН РАНЂЕЛОВИЋ
– изборна листа број 20, под називом НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА.

Усвојена су и решења о испуњењу услова за одређивање представника у проширени састав органа за спровођење избора изборних листа број 17, 18 и 20.

Такође, донето је решење о неиcпуњењу услова за одређивање представника у проширени састав органа за спровођење избора изборне листе број 19.

Након закључења дела Јединственог бирачког списка за подручје града Београда од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе дана 16.02.2018. године у 24.00 часа, Градска изборна комисија је донела Одлуку о објављивању укупног броја бирача у граду Београду, којих је на дан 16.02.2018. године  1.606.693. Ова одлука биће објављена у Службеном листу града Београда.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Четвртак, 15. фебруар 2018.

Градска изборна комисија је на 19. седници, одржаној 15. фебруара, једногласно је усвојила решење о именовању лица у проширени састав органа за спровођење избора проглашене изборне листе број 16. под називом ЗЕЛЕНА СТРАНКА – Какав Београд желиш? Мисли.

Након што су удружења ЦРТА, ЦеСИД, Грађани на стражи и Одбрана изборне воље грађана доставила потребне недостајуће податке о лицима која ће пратити рад органа за спровођење избора, председник је обавестио Градску изборну комисију да су наведеним удружењима издата овлашћења за праћење рада органа за спровођење избора и акредитације.

Председник Градске изборне комисије је такође констатовао да је удружење Комитет правника за људска права – ЈУКОМ испунило услове за праћење рада органа за спровођење избора, али да још увек није доставило потребне податке за предложена лица за праћење рада органа за спровођење избора. 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Уторак, 13. фебруар 2018.

Градска изборна комисија је на 18. седници, одржаној 13. фебруара, једногласно прогласила изборну листу број 16 под називом ЗЕЛЕНА СТРАНКА – Какав Београд желиш? Мисли.

На седници је једногласно донето решење о испуњењу услова за одређивање представника у проширени састав органа за спровођење избора изборне листе број 16  под називом ЗЕЛЕНА СТРАНКА – Какав Београд желиш? Мисли.

Такође је донето решење о именовању лица у проширени састав органа за спровођење избора проглашене изборне листе број 15. под називом Др. Муамер Зукорлић – Странка правде и помирења/Dr.Muamer Zukorlić – Stranka pravde i pomirenja.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Недеља, 11. фебруар 2018.

Градска изборна комисија је на 17. седници, одржаној 11. фебруара усвојила записник са 16. седнице.
На седници је проглашена изборна листа број 15 под називом Др. Муамер Зукорлић – Странка правде и помирења/Dr.Muamer Zukorlić – Stranka pravde i pomirenja.

Такође једногласно је усвојено решење о испуњености услова за одређивање представника у проширени састав  органа за спровођење избора изборне листе број 15. под називом Др. Муамер Зукорлић – Странка правде и помирења/Dr.Muamer Zukorlić – Stranka pravde i pomirenja.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Уторак, 6. фебруар 2018.

Градска изборна комисија је на 16. седници, одржаној 6. фебруара једногласно прогласила изборну листу број 14, под називом ПРЕДРАГ МАРКОВИЋ – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ, коју је за избор одборника Скупштине Града Београда поднела политичка странка под називом ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ.

На седници је усвојено и решење о неиспуњењу услова за одређивање представника у проширени састав  органа за спровођење избора изборне листе број 14.

Такође, једногласно је усвојена и Одлука о одређивању Јавног предузећа „Пошта Србије“ за пружање услуга пријема, преноса и уручења обавештења бирачима у граду Београду о дану и времену одржавања избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 4. март 2018. године.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Понедељак, 5. фебруар 2018.

Градска изборна комисија је на 15. седници, одржаној 5. фебруара, донела закључак којим је утврђено да изборна листа број 14 под називом ПРЕДРАГ МАРКОВИЋ – ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ садржи недостатке због којих ова изборна листа не може бити проглашена.

На седници је усвојена Одлука о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу, као и Одлука о одређивању Јавног предузећа „Службени гласник” за штампање гласачких листића и другог изборног материјала.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Петак, 2. фебруар 2018.

Градска изборна комисија је на 14. седници, одржаној 2. фебруара, једногласно усвојила решења о именовању представника подносилаца следећих изборних листа, у проширени састав Градске изборне комисије:
- изборне листе број 12, под називом „ИНИЦИЈАТИВА НЕ ДАВИМО БЕОГРАД - ЖУТА ПАТКА - ЧИЈИ ГРАД, НАШ ГРАД - Ксенија Радовановић”,
- изборне листе број 13, под називом РУСКА СТРАНКА – МИЛЕ МИЛОШЕВИЋ.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Четвртак, 1. фебруар 2018.

Градска изборна комисија је на 13. седници, одржаној 1. фебруара, једногласно прогласила изборну листу број 12 под називом „ИНИЦИЈАТИВА НЕ ДАВИМО БЕОГРАД - ЖУТА ПАТКА - ЧИЈИ ГРАД, НАШ ГРАД - Ксенија Радовановић”, као и изборну листу број 13 под називом РУСКА СТРАНКА – МИЛЕ МИЛОШЕВИЋ.
Једногласно су донета и решења о испуњењу услова за одређивање представника у проширени састав органа за спровођење избора изборних листа број 12 и 13.
Такође је донето Решење о одбијању приговора бирача Сава Пилиповића из Земуна.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Среда, 31. јануар 2018.

Градска изборна комисија је на 12. седници, одржаној 31. јануара, једногласно донела решење о именовању представника подносиоца изборне листе број 10, под називом Београд има снаге – ЗАВЕТНИЦИ, у проширени састав Градске изборне комисије.

Такође је једногласно донето решење о одређивању бирачких места на територији града Београда, које ће бити објављено у Службеном листу Града Београда и на порталу Градске изборне комисије.

Управни суд је одбио жалбу бирача Уроша Марковића поднету против решења Градске изборне комисије којим је одбијен његов приговор на Правила о раду бирачких одбора. Правила су такође дата на објављивање у „Службеном листу Града Београда” и на порталу Градске изборне комисије.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Уторак, 30. јануар 2018.

Градска изборна комисија је на 11. седници, одржаној 30. јануара, једногласно усвојила решења о именовању представника подносилаца следећих изборних листа, у проширени састав Градске изборне комисије:

- изборне листе број 8, под називом ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ
- изборне листе број 9,  под називом ЗЕЛЕНА СТРАНКА СРБИЈЕ
- изборне листе број 11, Драган Ђилас – Београд одлучује, људи побеђују!

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
​Понедељак, 29. јануар 2018.

Градска изборна комисија је на 10. седници, одржаној 29. јануара усвојила записник са 9. седнице.

На седници је проглашена изборна листа број 11 под називом Драган Ђилас – Београд одлучује, људи побеђују!

Такође једногласно је усвојено решење о испуњености услова за одређивање представника у проширени састав  органа за спровођење избора изборне листе број 11. под називом Драган Ђилас – Београд одлучује, људи побеђују!

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
​Недеља, 28. јануар 2018.

Градска изборна комисија је на 9. седници, одржаној 28. јануара, једногласно прогласила још три изборне листе за избор одборника Скупштине града Београда. То су:
– изборна листа број 8, под називом ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ
– изборна листа број 9, под називом ЗЕЛЕНА СТРАНКА СРБИЈЕ
– изборна листа број 10, под називом Београд има снаге – ЗАВЕТНИЦИ.

Једногласно су усвојена су и решења о испуњењу услова за одређивање представника у проширени састав органа за спровођење избора изборних листа број 7, број 8, број 9 и број 10.

Градска изборна комисија је већином гласова донела и решења о одбијању  приговора кандидата за одборника са изборне листе „ДА ОСЛОБОДИМО БЕОГРАД – Демократска странка (ДС), Социјалдемократска странка (СДС), Нова странка (НОВА) и Зелена еколошка партија – Зелени (ЗЕП – Зелени)” и Уроша Марковића, бирача из Београда.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
​Субота, 27. јануар 2018.

Градска изборна комисија је на 8. седници, одржаној 27. јануара, разматрала и усвојила записник са 7. седнице. 

Такође је усвојен и закључак о отклањању недостатака за изборну листу ЗЕЛЕНА СТРАНКА СРБИЈЕ, коју је за избор одборника Скупштине града Београда поднела коалиција регистрованих политичких странака националних мањина под називом Коалиција: ЗЕЛЕНА СТРАНКА СРБИЈЕ – ZELENA STRANKA SRBSKA, ЦП – СР.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
​Петак, 26. јануар 2018.

Градска изборна комисија је на 7. седници, одржаној 26. јануара, прогласила изборну листу број 7 ДОСТА ЈЕ БИЛО И ДВЕРИ – ДА ОВИ ОДУ, А ДА СЕ ОНИ НЕ ВРАТЕ.

На седници је једногласно донето решење о испуњењу услова за одређивање представника у проширени састав органа за спровођење избора за изборну листу број 7 ДОСТА ЈЕ БИЛО И ДВЕРИ – ДА ОВИ ОДУ, А ДА СЕ ОНИ НЕ ВРАТЕ.

Градска изборна комисија усвојила је и следећа акта:
- Одлуку о називу и изгледу образаца за спровођење појединих изборних радњи у поступку избора.
- Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора.
- Одлуку о накнадама, материјалним и другим трошковима везаним за спровођење избора.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
​Петак, 19. јануар 2018.

Градска изборна комисија је на 6. седници, одржаној 19. јануара, једногласно усвојила решења о именовању представника подносилаца следећих изборних листа, у проширени састав Градске изборне комисије:
- изборне листе број 2 „Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА”,
- изборне листе број 3 „ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА – Јединствена Србија (ЈС)”,
- изборне листе број 4 „ДА ОСЛОБОДИМО БЕОГРАД – Демократска странка (ДС), Социјалдемократска странка (СДС), Нова странка (НОВА) и Зелена еколошка партија – Зелени (ЗЕП – Зелени)”,
- изборне листе број 6  „Шта радите бре – Марко Бастаћ“.

Градска изборна комисија је једногласно одбацила приговор Јавне медијске установе Радио телевизија Србије на решење којим је проглашена изборна листа број 6  „Шта радите бре – Марко Бастаћ“, као поднет од неовлашћеног лица.”.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Четвртак, 18. јануар 2018.

Градска изборна комисија је на 5. седници, одржаној 18. јануара, једногласно прогласила изборну листу број 6 „Шта радите бре – Марко Бастаћ”.

Градска изборна комисија једногласно је усвојила решење о испуњености услова за одређивање представника у проширени састав органа за спровођење избора за изборну листу број 6 „Шта радите бре – Марко Бастаћ”.
 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Среда, 17. јануар 2018.

Градска изборна комисија је на 4. седници, одржаној 17. јануара, једногласно прогласила четири изборне листе за одборнике Скупштине града Београда: 
- изборну листу број 2 „Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА”
- изборну листу број 3 „ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС),  ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА – Јединствена Србија (ЈС)”,
- изборну листу број 4 „ДА ОСЛОБОДИМО БЕОГРАД – Демократска странка (ДС), Социјалдемократска странка (СДС), Нова странка (НОВА) и Зелена еколошка партија – Зелени (ЗЕП – Зелени)”,
- изборну листу број 5 „АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – ГРАДОНАЧЕЛНИК”.

Председник Градске изборне комисије је у складу са чланом 14 Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 4. март 2018. године, констатовао да су удружења „Центар за слободне изборе и демократију” и „ЦРТА” испунила услове за домаће посматраче у изборном процесу.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Уторак, 16. јануар 2018.

Градска изборна комисија је на 3. седници, одржаној 16. јануара, једногласно прогласила изборну листу број 1 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Зато што волимо Београд!

Градска изборна комисија једногласно је усвојила решење о испуњености услова за одређивање представника у проширени састав органа за спровођење избора за изборну листу број 1 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Зато што волимо Београд!

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Понедељак, 15. јануар 2018
.

Градска изборна комисија је на 2. седници, одржаној 15. јануара, једногласно усвојила Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине града, и Одлуку о називу и изгледу образаца за подношење изборних листа кандидата за одборнике Скупштине града Београда чији су саставни део обрасци, расписаних за 4. март 2018. године.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-------------------------------------------
Недеља, 14. јануар 2018.

Градска изборна комисија је на 1. седници, одржаној 14. јануара, једногласно усвојила Пословник Градске изборне комисије.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА