ЈКП "Градска чистоћа"

Мије Ковачевића 4
тел. 2767-666, факс 2768-770
e-mail: infocentar@gradskacistoca.rs
www.gradskacistoca.rs

Директор: Марко Попадић

СЕКТОРИ:
Сектор оперативе, 2768-770
Сектор одржавања, 2767-075
Сектор економских послова, 2767-067
Сектор правних, кадровских и општих послова, 2767-095

Погон "Отпад", Вишњичка 55б, 2782-132, факс: 2758-090
Погон "Одвоз фекалних материја", Мије Ковачевића 4, 2768-853
Депонија "Винча", 3411-231

ПОГОНИ ПО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА:
Чукарица, Поручника Спасића и Машере 89, 3570-650
Нови Београд, Аутопут 6, 2603-383
Палилула, Бул. деспота Стефана 128ц, 2752-625
Раковица, Борска 9a, 3591-921
Савски венац, Милана Топлице 1, 2883-701
Стари град, Дунавска 10, 3281-084
Вождовац, Милана Топлице 1, 2882-916
Врачар, Грчића Миленка 25, 3835-026
Земун, Угриновачка 223, 2610-722
Звездара, Милана Ракића 75а, 2412-192

Актом некадашње Београдске општине од 1. августа 1884. регулисано је наплаћивање услуга изношења смећа, што се узима као дан оснивања ЈКП "Градска чистоћа".

Основна делатност ЈКП "Градска чистоћа" је одржавање чистоће јавних површина, одношење кућног смећа, кабастог смећа, олупина аутомобила и грађевинског шута и њихово депоновање, као одвоз и депоновање фекалних материја, одржавање градске депоније и сакупљање секундарних сировина.

У делокругу "Градске чистоће" је 10 београдских општина које обухватају готово пола милиона домаћинстава, са преко 25 милиона стамбеног и више од 13 милиона квадратних метара пословног простора. Запослено је око 1834 радника и око 843 повремених радника. Радници и механизација редовно чисте 2250 градских улица, чија је површина око 16,5 милиона квадратних метара. За прање београдских улица, које почиње чим спољна температура премаши 40C, троши се свега 1,3% пијаће воде из градске водоводне мреже. Прањем из цистерни или директно из хидрантске мреже обухваћено је око 13 милиона квадратних метара јавних површина. "Градска чистоћа" дневно прикупи и депонује око 1500 тона смећа. Београд има само једну депонију у Винчи, на површини од 65 хектара, која је у употреби од 1977.

КАБАСТО СМЕЋЕ
Одлуком о одржавању чистоће предвиђено је да се СВАКЕ ПРВЕ СУБОТЕ У МЕСЕЦУ обавља организовано сакупљање кабастог смећа. Тог дана Београђани треба да оставе поред контејнера неупотребљиве кабасте ствари, стари намештај, апарате за домаћинство и слично, а екипе ЈКП "Градска чистоћа" га бесплатно односе. За најаве одношење већих количина кабастог смећа, телефони за правна лица су 2782-132 и 2758-090, а за грађане 2768-770.

КОМЕРЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ
Поред редовних послова које грађани плаћају кроз уплатнице "Инфостана", постоје и комерцијалне услуге које ЈКП "Градска чистоћа" обавља по позиву и посебно наплаћује:
- Ванредно изношење и депоновање смећа са формираних гомила
- Ванредно изношење и депоновање смећа утоваром и контејнера запремине 1,1 м3
- Ванредно изношење и депоновање смећа путем контејнера запремине 5 м3 са аутоподизачем
- Ванредно изношење грађевинског шута и земље
- Рад грађевинске механизације (булдожер, утоваривач)
- Рад специјалног комуналног возила (рото, варио)
- Рад камиона (кипер)
- Рад грајфера
- Рад чистилице са ангажовањем комуналног радника
- Рад аутоцистерне са ангажовањем радника
- Испоруке воде (ван града) уз ангажовање целокупног капацитета возила
- Ангажовање комуналних радника (пијачар, млазничар, чистач)
- Улазак у депонију и истовар грађевинског шута и земље, аутомобилских гума и комуналног отпада
- Истовар специјалних возила за изношење смећа трећих лица на депонији
- Уништавање специјалних врста смећа и отпада (органског, хемијског и медицинског порекла)
- Рад специјалног возила за прање контејнера
- Ручно скидање плаката
- Постављање аутоцистерне као покретног резервоара (мин. 4 часа)