петак, 24. септембар 2021.

Рестаурацијa фасада на згради Завода за заштиту споменика културе града Београда

После више деценија на згради Завода за заштиту споменика културе града Београда почиње извођење радова на рестаурацији фасада, саопштено је из овог завода. 

Град Београд определио је 15 милиона динара за извођење радова, према Идејном пројекту рестаурације фасада који је израдио овај завод. Планирано је да радови трају 90 календарских дана.

Пројектом је предвиђено извођење радова на рестаурацији фасада зграде Завода, у свему према постојећем стању. То подразумева извођење радова на санацији зидних површина од влаге, рестаурацију постојећих малтерисаних фасадних површина, рестаурацију постојећих дрвених елемената и облога фасаде. Радови на рестаурацији фасада подразумевају извођење радова на рестаурацији бочног степеништа од вештачког камена, као и замену постојеће фасадне лимарије новом, уз рестаурацију постојећих елемената од ливеног гвожђа на улазном платоу. 

Зграда у којој се налази Завод за заштиту споменика културе града Београда подигнута је после 1902, а пре 1904. године, за потребе Генералштаба српске војске. Имала је све карактеристике јавних здања зиданих крајем 19. и почетком 20. века.

Попут бројних тврђавских објеката зграда је страдала у бомбардовању Београда октобра 1915. године. После Првог светског рата у условима формирања државе у промењеним границама, знатно увећаним потребама за војним кадром и хитним обезбеђењем простора за њихов смештај одлучено је да се и нова генералштабна здања подигну на истом месту на ком је Генералштаб стварао своју историју – на Горњем граду Београдске тврђаве. Због таквих околности нове грађевине су морале бити најједноставније и најбрже за градњу, те су подигнути бондручни, привремени објекти – један на бастиону I југозападног фронта, а други над сачуваним остацима старије грађевине над југозападним бедемом.

Зграде су највероватније дело Јанка Шафарика, архитекте у Грађевинском одсеку инжењерско-техничког одељења Министарства војске и морнарице. 
После пресељења Генералштаба у нову зграду у Улици кнеза Милоша, објекти у Горњем граду адаптирани су за Војни музеј који се у њима налазио до 1956. године, када су му додељене просторије Војногеографског института у непосредној близини.

У напуштену зграду над југозападним бедемом уселио се 1961. године Завод за заштиту споменика културе, док је друга зграда која је била у веома лошем стању срушена. За шест деценија, колико се Завод налази у овој згради, на њој су у више наврата извођени сложени и обимни радови на санацији и реконструкцији.

Зграда данас представља не само сведочанство развоја Београдске тврђаве већ и развоја службе заштите културног наслеђа, а за све грађане Београда и његове посетиоце препознатљив мотив у силуети Београда.

Зграда Завода за заштиту споменика културе Београда налази се под заштитом као део Београдске тврђаве, културног добра од изузетног значаја за Републику Србију.