Исламска верска заједница

 

ИСЛАМСКА ЗАЈЕДНИЦА СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ
Господар Јевремова 11, тел. 2622-428, 3031-284 тел/факс 3031-285

Муфтија Исламске заједнице, тел. 2622-337, 3283-195
Одбор Исламске заједнице, тел. 2622-337, 2622-428
Дамад Али пашино турбе, Калемегдан
Шејх Мустафино турбе, Студентски трг

БАЈРАКЛИ ЏАМИЈА
Господар Јевремова 11, тел. 2622-428

Саграђена је око 1575. године, као једна од 273 џамија и месџида (посебне исламске богомоље), колико их је у турско доба било у Београду (Путописи Евлије Ћелебије). Првобитно се звала Чохаџи-џамија, по задужбинару, трговцу чохом, Хаџи-Алији. Једнопросторна грађевина са куполом и минаретом. У време аустријске владавине (1717-1739) претворена је у католичку цркву када је и срушен највећи број џамија). По повратку Турака, поново је џамија. Хусеин-бег, ћехаја (помоћник) главног турског заповедника Али-паше, обновио је богомољу 1741. године, па се неко време звала Хусеин-бегова или Хусеин-ћехајина џамија. Крајем 18. века названа је Бајракли-џамија, по барјаку који се на њој истицао као знак за једновремени почетак молитве у свим џамијама. После обнове у 19. веку, коју су предузели српски кнезови, постаје главна градска џамија. И данас је једина активна исламска богомоља у граду Београду.