среда, 27. фебруар 2019.

Весић: Послодавци ће морати да докажу да је новац исплаћен на руке за превоз искоришћен за ту намену

Заменик градоначелника Београда Горан Весић изјавио је да ће убудуће послодавци који исплаћују запосленима накнаду за јавни превоз „на руке” уместо да купују месечне карте морати до докажу да је сваки динар који је на тај начин исплаћен потрошен за превоз.

 – Држава је Законом о раду дала обавезу послодавцима да запосленима исплаћују накнаду за превоз уколико не организују сопствени превоз. На овај износ се не плаћају порези ни доприноси и зато може да се користи само за превоз. Неки послодавци злоупотребљавају ову законску могућност, па ову накнаду укључују у плату чиме варају државу јер не плаћају доприносе, а варају и запослене којима одузимају право на превоз. Зато ће убудуће послодавац бити обавезан да за сваки динар који исплати запосленом на име превоза докаже да је новац заиста искоришћен за превоз – рекао је Весић.

Он је рекао да је Министарство финансија, на захтев Града Београда, донело мишљење број 011-00-12/2019-04 од 1. фебруара 2019. године којим се указује да уколико послодавац нема веродостојне исправе на основу којих доказује да је на адекватан начин надокнадио трошак запосленог за долазак и одлазак са рада (нпр. рачун за куповину месечне претплатне карте, дневне карте или карте за једну вожњу у јавном превозу, рачун за гориво у случају коришћења сопственог возила и сл.), ти трошкови му се не могу признати као расход.   

У случају да се накнаде за долазак и одлазак са рада не документују веродостојном рачуноводственом исправом, исплате запосленима на име накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада сматрају се недокументованим трошковима у смислу члана 7а тачка 1. Закона о порезу на добит правних лица. Мишљење је објављено у Привредном саветнику број 5 из фебруара 2019. године.

Весић је рекао да је током 2018. године број запослених на територији града Београда износио 717.998 лица просечно месечно, док је од наведеног броја само 114.429 запослених просечно месечно куповало претплатне карте, иако према истраживањима јавни линијски превоз користи око 47,9 одсто корисника. То значи да око 250.000 запослених лица користи јавни превоз, а да не плаћа карту, услед чега Град Београд губи минимално 750 милиона динара месечно или скоро девет милијарди динара на годишњем нивоу. 

– Уколико би се број продатих претплатних карата повећао само за 100 хиљада, то би значило да би се од новонаплаћеног прихода сваке године могло да се купи око 180 нових аутобуса, што би значило да би се за 4–5 година могао обновити цео возни парк ЈКП ГСП „Београд” – поручио је Весић.