уторак, 12. јун 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 8/18, партија 1

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку број 8/18 – Услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на објектима Градске управе које инвестира Секретаријат за опште послове, обликовану по партијама, за партију 1

Обавештење

Документација везана за јавну набавку