Претраживање

четвртак, 12. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 49/20

уторак, 10. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 26/20

уторак, 10. новембар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку услуга број 14/20

уторак, 10. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 83/20

уторак, 10. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 33/20

уторак, 10. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 45/20

понедељак, 9. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 29/20 - партија 3