ponedeljak, 16. mart 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 87/18

Na osnovu člana 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

Beograd, Kraljice Marije broj 1

donosi

ODLUKU O IZMENI UGOVORA
o javnoj nabavci broj 87/18 - Mleko i mlečni proizvodi, sveže meso, hrana i alkoholna pića za restorane, oblikovanoj po partijama

Odluka