понедељак, 20. јул 2015.

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе

Комисија за планове Скупштине града огласила је јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе.

План ће бити изложен од 20. јула до 20. августа у згради Градске управе Града Београда у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) и може се погледати сваког радног дана од 9 до 18 часова 

Јавна седница Комисије за планове Скупштине Београда одржаће се 24. септембра у 13 часова, у згради Градске управе Града Београда у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену). У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези с Нацртом плана у писаном облику, могу их образложити пред члановима комисије.

Примедбе на планирана решења, у писаној форми, достављају се Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове преко писарнице у Улици краљице Марије 1, најкасније до 20. августа.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери