среда, 29. јул 2015.

На јавном увиду од 3. до 17. августа два плана детаљне регулације

Комисија за планове Скупштине Београда огласила је рани јавни увид у План детаљне регулације за блок између Прешернове, Љубе Недића, Криволачке и границе Умп-а, градска општина Вождовац, кao и у Измене и допуне Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за део блока Е7 између Булевара краља Александра и улица Петра Колендића, Дрежничке и планиране пешачке стазе бр. 2, општина Звездара.

Планови  ће бити изложени у згради Градске управе у Улици 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 3. до 17. августа и могу се погледати сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Сви заинтересовани могу од представника обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова добити информације о предложеним решењима.

Мишљења o планираним решењима, у писаној форми, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, 27. марта бр. 43-45, најкасније до 17. августа.