петак, 27. новембар 2015.

Наложено стопирање радова на стадиону ОФК „Београд”

Грађевински инспектор Одељења за грађевинску инспекцију Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе Града Београда извршио је инспекцијски надзор над извођењем радова на стадиону ОФК „Београд” у Улици Мије Ковачевића 10а 26. и 27. новембра, и утврдио да инвеститор не поседује одобрење за извођење радова односно решење издато од надлежног органа, саопштено је из Секретаријата за инспекцијске послове.

Како се наводи у саопштењу, грађевински инспектор је донео решење којим се налаже инвеститору да уклони изведене радове и врати у првобитно стање. Постављена је трака којом је затворено градилиште. Такође, у току је и израда одговарајућих предлога казнених мера против инвеститора и одговорних лица ОФК „Београд”, као и извођача радова.