петак, 28. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 73/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 73/18 – Занављање лиценци за Checkpoint уређај

Одлука

Документација везана за јавну набавку