петак, 1. фебруар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 64/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 64/18 - Активна мрежна опрема за замену L2/L3 мрежне опреме на локацијама Градске управе града Београда

Обавештење

Документација везана за јавну набавку