четвртак, 24. септембар 2020.

Функционалне пробе почињу 1. октобра

Систем даљинског грејања Београда у потпуности је спреман за предстојећу грејну сезону, што значи да ће више од 300.000 домаћинстава у престоници имати стабилно и поуздано снабдевање топлотном енергијом током читаве грејне сезоне, наведено је у саопштењу „Београдских електрана”. Упркос одложеним радовима због ванредног стања изазваног пандемијом и чињенице да је грејање потрошача функционисало до 7. маја, а не до 15. априла ове године, захваљујући напорима менаџмента и запослених у ЈКП „Београдске електране”, сви неопходни ремонтни радови приведени су крају, и то пре предвиђеног рока. Тако ће, као и сваке године, функционалне пробе система даљинског грејања почети 1. октобра према утврђеном распореду. 

С обзиром да је систем „Београдских електрана” један од највећих система за снабдевање потрошача топлотном енергијом у Европи, (36 топлотних извора, односно 14 топлана и 22 котларнице, затим око 1.600 километара топловодне мреже са повратним водовима и више од 9.000 топлотних предајних станица), припрема система обухватала је обимне радове на топловодним изворима, топловодној мрежи и примарним деловима топлотних предајних станица. Радници „Београдских електрана” су током ремонтног периода, поред редовног одржавања свих делова система и замене елемената код којих су констатовани проблеми, завршили и вишегодишње инвестиционе радове, чиме ће знатно бити побољшана стабилност и квалитет производње и дистрибуције топлотне енергије. 

У склопу припрема за грејну сезону, „Београдске електране” су уговориле снабдевање топлотних извора природним гасом, који је примарни енергент и који чини чак 96 одсто укупне потрошње. Такође, набављени су и сви остали неопходни енергенти потребни за производњу топлотне енергије. Приоритети овог веома важног предузећа за енергетску стабилност Србије и даље ће бити усмерени на сигурност снабдевања, испуњење еколошких обавеза, модернизацију, економску одрживост и даљу реализацију инвестиција

Функционалне пробе су од 1. до 10. октобра, наглашено је у саопштењу. 

У оквиру завршних припрема пред грејну сезону која званично почиње 15. октобра према Одлуци о снабдевању топлотном енергијом у Граду Београду, ЈКП „Београдске електране” ће обављати функционалне пробе (нису топле пробе) система даљинског грејања почев од четвртка, 1. октобра, до суботе, 10. октобра. У том периоду, биће проверено функционисање топлотних извора које припадају „Београдским електранама”, односно 14 топлана и 22 котларнице. 

Функционалне пробе подразумевају проверу рада енергетских објеката, топлана и котларница, чиме се упоредно проверава функционалност топловодне мреже, топлотних предајних станица, а по потреби и појединих грејних инсталација, како би се производна и дистрибутивна постројења што боље припремила за предстојећу грејну сезону.

Функционалне пробе не подразумевају почетак грејне сезоне, односно испоруку топлотне енергије потрошачима. Због тога „Београдске електране” апелују на кориснике да не упућују рекламације Диспечерском центру – Служби за пријем рекламација, уколико им радијатори нису топли, јер се под функционалним пробама подразумева провера рада система у хладном-динамичком режиму, а не у режиму загревања стамбеног и пословног простора.

Пробе топлотних извора, дистрибутивне мреже, подстаница и појединих кућних грејних инсталација обављаће се према следећем распореду:
Четвртак, 1. октобар – Топлане: „Коњарник” и „Миљаковац”. Котларнице: КБЦ „Бежанијска коса”, „Институт Мајка и дете”, „Македонска (Јакшићева)” и „Вртларска”.
Петак, 2. октобар – Топлане: „Дунав” и „Батајница”. Котларнице: „Сењак 1 - Симићева”, „Сењак 2 – Булевар војводе Мишића 37-39”, Сењак 3 – Булевар војводе Мишића 39а и „Шехер – Андре Николића 3”.
Понедељак, 5. октобар – Топлане: „Миријево” и „Борча”. Котларнице: „Браће Марић 3-7”, „Ресник” и Обновљиви извор енергије: „Овча”.
Уторак, 6. октобар – Топлане: „Нови Београд”, и „Медаковић”. Котларнице: „КБЦ Звездара – Прешевска 31, Димитрија Туцовића 161 и 161 (парна)”.
Среда, 7. октобар – Топлане: „Церак” и „Земун”. Котларнице: „Љутице Богдана 2”, ДЗ „Браће Јерковић” и „Барајево”.
Четвртак, 8. октобар – Топлане: „Баново брдо” и „Младеновац”. Котларнице: „Јанка Веселиновића”, „Управа прихода” и „Железник”.
Петак, 9. октобар – Топлане: „Вождовац” и „Вишњичка бања”. Котларнице: „ГАК Народни фронт”, „Лука Београд” и „Сремчица”.

Корисници система даљинског грејања првенствено би требало да обрате пажњу на исправност својих унутрашњих инсталација и уколико примете цурење воде из инсталација, квар пријављују Диспечерском центру – Служби за пријем рекламација позивом на број телефона 011/20-93-100 (број телефона искључиво за цурење воде из инсталација), закључено је у саопштењу из овог предузећа.