уторак, 13. фебруар 2024.

Уплата првог квартала годишњег пореза на имовину за 2024. годину

Секретаријат за јавне приходе обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар 2024. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2024. годину.

Порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја, према Закону о порезима на имовину.

За обвезнике који не воде пословне књиге – физичка лица, износ пореске обавезе коју треба измирити на име аконтације за први квартал 2024. године једнак је износу пореза за последњи квартал утврђен решењем за 2023. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, као и покретање прекршајног поступка.

За добијање потребних информација обвезници се могу јавити на бројеве телефона надлежних општинских одељења Секретаријата за јавне приходе, који су објављени на интернет-страници Града Београда, или се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе сваког радног дана од 8 до 14 часова, изузев среде, када је радно време са странкама од 8 до 18.30 часова, саопштено је из Секретаријата за јавне приходе.