utorak, 20. april 2021.

Radojičić: Grad Beograd dodelio blizu 16 miliona dinara udruženjima sa programima u oblasti društvene brige o zdravlju stanovništva za 2021.

Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić saopštio je da je završen konkurs za finansiranje programa od javnog interesa, i to u oblasti društvene brige o zdravlju stanovništva na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu.

– Na ovom konkursu dodelili smo blizu 16 miliona dinara udruženjima sa programima kojima se ostvaruju ciljevi u oblasti zdravstva. Na ovaj način podržali smo udruženja koja pružaju podršku posebno osetljivim grupacijama građana, pre svega psihosocijalnu i medicinsku podršku osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama – rekao je gradonačelnik Radojičić.

On je dodao da su dodeljena posebna sredstva i za programe koji imaju multidisciplinarni pristup u kontroli autizma.

– Strateški cilj Grada Beograda je upravo kontinuirana pomoć osetljivim grupacijama ljudi i njihovim porodicama, kako bismo uticali na poboljšanje kvaliteta njihovog života i socijalnog uključivanja – kazao je Radojičić.

Sredstva su ove godine raspodeljena za tri udruženja i njihova tri programa, kako je i bilo definisano konkursom.

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama dobilo je na ovom konkursu sredstva od četiri miliona dinara za program kojim će biti obuhvaćeno oko 100 osoba sa intelektualnom ometenošću i 100 članova njihovih porodica. Osnovni elementi programa su edukacija pružaoca usluga, edukacija terapeuta psihosocijalne podrške, kao i psihosocijalna podrška, integracija i socijalno uključivanje korisnika usluga.

Udruženje „Resursni centar za specijalnu edukaciju” dobilo je za program „Preventivno-korektivni rad za osobe sa invaliditetom” sredstva u iznosu od 7.900.000 dinara, kojim će biti obuhvaćeno oko 180 osoba, i to 60 sa cerebralnom paralizom, 60 sa multiplom sklerozom i 60 sa intelektualnom ometenošću.

Za program „Multidisciplinarni pristup u kontroli autizma” Asocijacije za kognitivnu neurorehabilitaciju opredeljeno je četiri miliona dinara.

– Ovim programom, kojim se unapređuje položaj osoba sa autizmom, biće obuhvaćeno oko 200 osoba, i to 100 dece i mladih sa poremećajem iz spektra autizma, iz institucionalnog i porodičnog smeštaja, oko 50 roditelja i staratelja i oko 50 terapeuta. Dodeljenim sredstvima želimo da doprinesemo unapređenju zdravstvenog i psihološkog statusa dece i mladih sa autizmom, njihovoj opštoj fizičkoj kondiciji, razvijanju novih motoričkih veština, samopouzdanja i socijalizacije – pojasnio je gradonačelnik Radojičić.

Kako je istako, sva ova udruženja imaju dobar kadrovski kapacitet i bave se društveno humanitarnim radom već duži niz godina.

– Za svaku osobu biće izrađen odgovarajući individualni program, a ono što je posebno značajno jeste da će svim ovim programima biti obuhvaćeni i korisnici koji se ne nalaze u institucionalnom smeštaju, već i oni koji žive u svojim domovima, sa svojim porodicama. Na ovaj način želimo da doprinesemo ostvarivanju unapređenja kvaliteta života osoba sa invaliditetom i njihovoj što uspešnijoj integraciji u društvo – zaključio je gradonačelnik Radojičić.