utorak, 13. februar 2024.

Radno vreme zanatskih i trgovinskih objekata na Sretenje

Prema odredbama Odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda, kojom se uređuje radno vreme trgovinskih formata i zanatskih objekata na Sretenje – Dan državnosti Srbije 2024. godine, privredni subjekti koji obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji grada Beograda radiće izmenjeno, saopšteno je iz Sekretarijata za privredu.

U sredu, 14. februara, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i dr) moraju da rade najmanje u vremenu od 9 do 18 sati.

U četvrtak, na Sretenje 15. februara, dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni, dok sutradan, 16. februara, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje u vremenu od 9 do 12 sati.

Na dan državnog praznika – Sretenje (15. i 16. februara), nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo pretežno neprehrambenog asortimana, kao i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni. Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda radiće 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu rade najmanje u vremenu od 6 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti za vreme državnog praznika – Dan državnosti Srbije – Sretenje, mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od radnog vremena navedenog u ovom saopštenju.

„Veletržnica Beograd” će za vreme državnog praznika, 15. i 16. februara, raditi 24 sata.