Обавештење о престанку штампе копије пореских решења за 2023. годину на шалтерима Поште почев од 1. марта 2024. године

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава пореске обвезнике да, почев од 1. марта 2024. године, престаје могућност издавања копије решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица за 2023. годину за непокретности на територији града Београда.