Obaveštenje o produženju invalidskih parking karti

Sekretarijat za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda  je u saradnji sa  JKP „Parking servis” do 15. aprila 2024. godine produžio rok važenja invalidske parking karte izdate u JKP „Parking servis” na osnovu rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu za kalendarsku 2023. godinu svim korisnicima prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima na teritoriji grada Beograda u skladu sa Pravilnikom o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima ( „Sl. list grada Beograda“, br. 104/2014…33/23).