субота, 22. април 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Обавештење о повлачењу огласа за јавну презентацију УП за изградњу стамбено-пословног објекта, Прешернова бр. 23

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
О ПОВЛАЧЕЊУ ОГЛАСА ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ПРЕШЕРНОВОЈ БР. 23 НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 2599 КО ВОЖДОВАЦ

Оглас за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта, Прешернова бр. 23 на катастарској парцели 2599 КО Вождовац, који је дана 21. априла 2023. године оглашен у дневном листу „Вечерње новости” повлачи се због смрти одговорног урбанисте.