петак, 20. октобар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Одлагање јавне седнице у вези са нацртом ПДР за део насеља Јајинци

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је одржана 19.10.2023. године, о одлагању заказаног термина за одржавање јавне седнице у вези са Нацртом плана детаљне регулације за део насеља Јајинци уз улицу Јакова Галуса, Градска општина Вождовац и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23)

Оглашава

ОДЛАГАЊЕ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЈАЈИНЦИ УЗ УЛИЦУ ЈАКОВА ГАЛУСА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

Одлаже се до даљег јавна седница у вези са Нацртом плана детаљне регулације за део насеља Јајинци уз улицу Јакова Галуса, Градска општина Вождовац, која је била заказана за 26. октобар 2023. године са почетком у 13 часова, у згради Градске управе, у ул. Краљице Марије 1 (сала на XX ). Место и време одржавања јавне седнице у вези са предметним Нацртом плана биће накнадно оглашени.