петак, 24. новембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Промена места одржавања јавне седнице, у вези са Нацртом ПДР дела подручја уз Нови авалски пут


У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21, 62/23)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава

ПРОМЕНУ МЕСТА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда у вези са Нацртом плана детаљне регулације дела подручја уз Нови авалски пут, Градска општина Вождовац, која је заказана за 30. новембар 2023. године у 13 часова, у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату) одржаће се 30. новембра 2023. године у 13 часова, у згради ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Булевар деспота Стефана 56.