четвртак, 30. новембар 2023.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о ажурирању постојеће студије о процени утицаја на животну средину постројења за прераду соје Банком Обреновац

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Сeкретаријат за заштиту животне средине
Карађорђева 71
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта, предузеће „БАНКОМ” д.о.о. Београд, Булевар Николе Тесле 30А, поднео је Секретаријату за заштиту животне средине захтев за одлучивање о ажурирању постојеће студије о процени утицаја на животну средину постројења за прераду соје на катастарским парцелама бр. 1/5 и 9/2 КО Рвати, на подручју градске општине Обреновац у Београду.
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева на званичном сајту града Београда (www.beograd.rs, Градски огласи). 
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 15. децембар 2023. године.
Обавештење се објављује на основу члана 28. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09).