petak, 7. april 2023.

Kancelarija za mlade

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata koje realizuju nosioci programa i projekata - udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi u oblastima omladinskog sektora

GRAD BEOGRAD 
KANCELARIJA ZA MLADE
objavljuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA KOJE REALIZUJU NOSIOCI PROGRAMA I PROJEKATA - UDRUŽENJA MLADIH, UDRUŽENJA ZA MLADE I NJIHOVI SAVEZI U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA U GRADU BEOGRADU U 2023. GODINI

Kancelarija za mlade obaveštava sva zainteresovana UDRUŽENJA MLADIH, UDRUŽENJA ZA MLADE I NJIHOVE SAVEZE, da je na zvaničnom sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici Gradski oglasi objavljen JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA KOJE REALIZUJU NOSIOCI PROGRAMA I PROJEKATA - UDRUŽENJA MLADIH, UDRUŽENJA ZA MLADE I NJIHOVI SAVEZI U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA U GRADU BEOGRADU U 2023. GODINI, a koji se realizuje na osnovu Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ("Službeni glasnik RS", br. 16/2018) i Odluke o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u Gradu Beogradu („Službeni list Grada Beograda”, br. 10/2016).
Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa, odnosno do 24.04.2023. godine.

 

Tekst javnog konkursa i obrazac prijave možete pogledati/preuzeti ovde: