Адресар

Kонтакт адресе и телефони органа Град Београд

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Драгослава Јовановића 2, централа: 3229-678
www.beograd.rs

Кабинет председника Скупштине града
Драгослава Јовановића 2, централа: 3229-678

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгослава Јовановића 2, централа: 3229-678

Заменик градоначелника
Драгослава Јовановића 2, централа: 3229-678

Кабинет градоначелника
Драгослава Јовановића 2, централа: 3229-678

СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ
Краљице Марије 1/VII
Директор, 7157-122

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА
Краљице Марије 1/VI и 1/ XII
Директор, 715-7522

СЛУЖБА ГРАДСКОГ УРБАНИСТЕ
Драгослава Јовановића 2
Директор, 321-6396
Заменик, 321-6396

ГРАДСКО ВЕЋЕ
Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678

ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Тиршова 3, 3605-600, 3605-640, 3610-157

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Косовска 17/I, 3240-394, 3227-494

ГРАДСКА УПРАВА
Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678
27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241
Краљице Марије 1
Макензијева 31, централа: 2453-142
Тиршова 1, централа: 2688-655, 3605-600
Трг републике 3, централа: 4155-037

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678
секретар, 3229-767
подсекретар, 3232-541

Сектор за трезор
руководилац, 3216-276, 3216-402

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ
секретар, тел. 3216-497
подсекретар

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Краљице Марије 1/VIII-X
секретар, 7157-212
подсекретар, 7157-212

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА
Краљице Марије 1/XVI
секретар, 7157-550
подсекретар, 7157-550

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Краљице Марије 1/XIII-XIV
секретар, 7157-278
в.д. подсекретара, 7157-278

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
Тиршова 1
секретар, 3605-855
подсекретар, 3605-857

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3227-241
секретар, 2750-237
подсекретар, 3292-427

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ
27. марта 43-45, централа 3309-000, 3227-241
секретар, 2754-458
подсекретар

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
секретар, 3309-005
подсекретар

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Карађорђева 71
секретар, 7975-100
подсекретар, 7975-100

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ 
Краљице Марије 1/XVII
секретар, 7157-369,
подсекретар,7157-369

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Краљице Марије 1/XVII
секретар, 7157-401
подсекретар, 7157-401

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 
Трг републике 3
в.д. секретара, 7823-902
подсекретар, 7823-902

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ
Краљице Марије 1/XVIII
секретар, 7157-166
подсекретар, 7157-166

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
Краљице Марије 1/XI
секретар, 7157-440
в.д. подсекретара, 7157-792

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 
Краљице Марије 1/XII
секретар, 7157-480
подсекретар, 7157-477

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
27. марта 43-45, централа: 3309-092, 3309-093, 3309-094
секретар, 3309-094
подсекретар, 3309-094

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ, НАДЗОР И КОМУНИКАЦИЈУ
27. марта 43-45, централа: 3227-241
секретар, 2753-459
подсекретара, 3309-325

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ
Краљице Марије 1/V
секретар, 7157-038
подсекретар, 7157-365

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРОПИСЕ
Драгослава Јовановића 2, централа: 3229-678
секретар, 3241-909
подсекретар, 3216-246

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 
Краљице Марије 1/XI
секретар, 7157-453
подсекретар, 7157-453

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
Краљице Марије 1/III
секретар, 7157-411, 7157-412
подсекретар, 7157-411, 7157-412

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И КООРДИНАЦИЈУ
Тиршова 1/IV
секретар, 3605-609
в.д. подсекретара, 3605-609

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678
секретар, 3216-309
подсекретар, 3216-379

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
Краљице Марије 1/IV
секретар, 7157-425
подсекретар, 7157-425

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Тиршова 1, IV спрат
Контакт телефон: 360-5875, 360-5854