Prijava za nekategorizovani smeštaj

Na osnovu člana 12. Zakona o ugostiteljstvu („Službeni glasnik RS”, br. 17/19) ugostitelj koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu dužan je da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti, na propisan način podnese prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

U skladu sa navedenim članom potrebno je podneti prijavu za nekategorizovani objekat (prilog 1) uz dopis (u dva primerka) na pisarnicu Sekretarijata za privredu, Sektor za turizam i ugostiteljstvo, Kraljice Marije 1.

Takođe, navedenu popunjenu prijavu dostaviti na imeil: privreda.turizam@beograd.gov.rs

Prijavu i dopis možete preuzeti ovde: