Turizam

TURISTIČKA ORGANIZACIJA BEOGRADA
Francuska 24, tel. 3625-060, faks 3061-414
www.tob.rs
e-mail: tobsekretarica@tob.rs

TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR TURISTIČKE ORGANIZACIJE BEOGRADA
Knez Mihailova 56  (u zdanju Biblioteke grada Beograda)
tel. 2635-622 i 2635-343
e-mail: bginfo.knezmihailova@tob.rs

TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE
Čika Ljubina 8,
tel. 6557-100,
www.srbija.travel
e-mail: office@serbia.travel

Turističko informativni centar Trg republike
e-mail: info@serbia.travel

Turističko informativni centar Avala
e-mail: info@serbia.travel

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA 
Nemanjina 22-26, www.mtt.gov.rs

Sektor za turizam, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd,
tel. 011/3122-855, e-mail: turizam@mtt.gov.rs

Sektor turističke inspekcije, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd,
tel. 011/3139-676, Dežurni telefoni: 011/3139-686; 064/89-33-091
e-mail: turisticka.inspekcija@mtt.gov.rs

MINISTARSTVO PRIVREDE
Kneza Miloša 20, tel. 3642-600, www.privreda.gov.rs

YUTA - Poslovno udruženje turističkih agencija
Kondina 14, tel. 3228-687, faks 3224-137, www.yuta.rs

UDRUŽENJE TURISTIČKIH VODIČA SRBIJE
Dečanska 8a, tel. 3230-566,
e-mail: guides.serbia@gmail.com

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA - SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
27. marta 43-45, centrala: 3227-241, www.beograd.rs
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs
Dežurna inspekcija: 3222-262, 3309-760, 3309-762
Sektor za zaštitu životne sredine, vodne i turističke inspekcije - tel: 3309-125
Odeljenje turističke inspekcije - tel: 3228-090

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA -  SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU 
Sektor za turizam i ugostiteljstvo
Beograd, Kraljice Marije br.1/XVII sprat, www.beograd.rs
Tel: 715-7381, 715-7394, 715-7383 i 715-7374, 715 -7382
e-mail: privreda@beograd.gov.rs