Генерални план Београда 2021.

Урбанистички завод Београда је израдио Генерални план Београда до 2021. године који је Скупштина града Београда усвојила 27. септембра 2003. године - Генерални план Београда 2021 („Службени лист града Београда” број 27/03).

У периоду од 2003. до 2009. године урађене су и усвојене три измене Генералног плана Београда 2021, и то:

  • Измене и допуне Генералног плана Београда 2021/2 („Службени лист града Београда”, број 25/05).
  • Измене и допуне Генералног плана Београда 2021 - Фаза 1 (Локација амбасаде САД) („Службени лист града Београда” број 34/07) и
  • Измене и допуне Генералног плана Београда 2021 - Фаза 2 (Измена и допуна ГП 2/2006) („Службени лист града Београда” број 63/09).

Измене и допуне Генералног плана Београда 2021 („Службени лист града Београда”, број 25/05, 34/07 и 63/09) су део поступка одржавања и обнављања урбанистичких планова у Београду прописаних Законом о планирању и изградњи, предвиђених самим Генералним планом Београда (као поступак континуалног унапређења донетих планова, посебно Генералног) и условљених актуелним потребама Републике, Града, активних субјеката привредног развоја и градских општина.

Генерални план Београда 2021 (текст - PDF фајл)Генерални плана Београда 2021 у целини (текст и графику) можете погледати на сајту Урбанистичког завода Београда.