Пројекат географског информационог система града Београда - БеоГИС. Прва радна седница одржана 2. и 3. новембра 2011.